ANONIEM | Meisje met hoofddoekje … | 20210417

ANONIEM | Meisje met hoofddoekje … (film zonder geluid)

Wie is zij ?

Dit bange meisje met donkere ogen en haar witte hoofddoekje – anoniem icoon van de holocaust … een paar seconden in de unieke Westerbork Film. Ruwe beelden gemaakt door kampgevangene Rudolf Breslauer tijdens de Tweede Wereldoorlog in Westerbork, Nederland.

Begin jaren negentig – 50 jaar later – is er weinig bekend over deze film uit Westerbork. In 1992 start de Nederlandse journalist Aad Wagenaar zijn speurtocht naar de naam van het meisje.  Project ‘Esther’ – zijn werktitel.

Sleutelbevinding – samen met de onderzoekers Gerard Rossing en Koert Broersma van Herinneringscentrum Kamp Westerbork die de filmbeelden analyseren – is de inscriptie op de koffer van die vrouw die op een brancard naar dat transport is gebracht.

Nauwkeurige inspectie van die koffer – het filmbeeld omdraaien – de film frame voor frame bekijken – heen en weer – onthulde haar naam en geboortedatum:

F.KROON
26.9.82

In deze video heb ik ook nog het zwart-wit omgekeerd.

Verder is nu een duidelijker beeld mogelijk in de hier gepresenteerde ‘still’ – op zelfde wijze bewerkt – genomen uit de kwalitatief betere, recentelijk teruggevonden ‘camera-originele’ film , gevonden op andere spoelen in het archief door Gerard Nijssen voor het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid | NIOD – en 20 januari 2020 gepubliceerd.

Die ene speciale treinwagon met Settela, wagon # 16, met verticale planken waarop 74 Pers. staat genoteerd , was ook onderdeel van die trein gefilmd door kampgevangene Rudolf Breslauer, die Westerbork verliet – toen met de ‘4’ doorgestreept en een 5 toegevoegd – dus er was voor vertrek één persoon toegevoegd.

Op die brancard lag Frouwke Kroon – geboren 26 september 1882 – gedeporteerd 19 mei 1944 – en bij aankomst in Auschwitz vermoord.
Die trein verliet Kamp Westerbork op 19 mei 1944 met ongeveer 700 mensen – zowel Joden als 245 Sinti en Roma – het ‘Zigeunertransport’.

Het meisje met het witte hoofddoekje kreeg haar naam terug op maandag 7 februari 1994, toen Aad Wagenaar overlevende ‘zigeunermama’ Theresia Crasa Wagner ontmoette.
Ze vertelde hem, dat ze op de grond achter het meisje zat, dat bij de deur stond. Toen ze hoorden dat de deuren werden gesloten, schreeuwde haar moeder:

‘Settela!
Ga weg bij die deur, straks komt je kop er nog tussen !! ’

Dát was haar naam: Settela!

Het Nederlandse Sinti-meisje Settela (Anna Maria) Steinbach werd – op traditionele wijze, onder de woonwagen van haar ouders – geboren op 23 december 1934 in Buchten in de Nederlandse provincie Limburg.

Settela’s familie was drie dagen voordat ze werden gedeporteerd, gearresteerd bij een razzia. In Kamp Westerbork werd Settela’s haar afgeschoren – vandaar de ‘hoofddoek’ gemaakt door haar moeder.

Moeder Toetela (Emilia) Steinbach werd met tien kinderen en een kleinkind naar Auschwitz-Birkenau gedeporteerd. De 9-jarige Settela werd begin augustus 1944 vergast en verbrand.
Settela’s vader Moeselman (Heinrich) Steinbach stierf van verdriet in 1946 in Nederland.

Credits

Gefilmd door Rudolf Breslauer 19 mei 1944 in kamp Westerbork, Nederland.
Video van Westerbork film montage spoel 1 (RVD cat.nr. 02-1167-01) met dank aan het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies (KNAW) en het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid.

Still (bewerking Michel van der Burg) uit camera-originele film gepubliceerd op 20 januari 2020 met dank aan Gerard Nijssen | Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid | NIOD | NOS.

Verhaal gebaseerd op:
* Settela, het meisje heeft haar naam terug (1995-2007) door Aad Wagenaar ISBN 9789089751898 / Engelse vertaling door Janna Eliot ‘Settela’ (2005-2016) ISBN 978-0-9933898-2-5 .
* Documentaire film ‘Settela, gezicht van het verleden’ door Cherry Duyns (VPRO, 1994).
* ‘Kamp Westerbork gefilmd’ door Koert Broersma en Gerard Rossing (redactie Dirk Mulder en Ben Prinsen; ISBN 9023232658 .
* Westerbork Film (20190605) Michel van der Burg | Settela.com (geraadpleegd 2021 Apr 16) URL: https://wp.me/p91enH-1x
* Nieuwe beelden van iconische Westerborkfilm gevonden (door Ronja Hijmans | NIEUWSUUR | NOS (geraadpleegd 2020 Jan 20) URL https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2319497-nieuwe-beelden-van-iconische-westerborkfilm-gevonden.html
* Settela en Willy en Het geheim van de Heksenberg (2e druk) door Rob Hendrikx m.m.v. Marouska Steinbach (Heerlen : Historisch Goud – Rijckheyt, centrum voor regionale geschiedenis en Stichting Historische Kring “Het Land van Herle”, April 2017) ISBN 9789082241686. URL https://www.landvanherle.nl/product/settela-en-willy-en-het-geheim-van-de-heksenberg-2e-druk/
* ‘Sinti en Roma in Den Haag, voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog (1900-1970)’ door Peter Jorna (Haags Gemeentearchief, 2021) PDF online (geraadpleegd 2021 Apr 15) URL https://www.owrs.nl/nieuws/nieuw-boek-sinti-en-roma-in-den-haag
* De Vergeten Genocide – Het lot van de Sinti en Roma. Online tentoonstellling door Tweedewereldoorlog.nl . Met een clip van het gesprek van journalist Aad Wagenaar met Crasa Wagner ; uit de documentaire ‘Settela, gezicht van het verleden’ van Cherry Duyns (VPRO 1994) (geraadpleegd 2021 Apr 15) URL https://romasinti.eu/nl/

Gebaseerd op Engelse editie eerder gepubliceerd : ANONYM | Girl with the headscarf … (20210416) Michel van der Burg | Settela•com | Miracles•Media (geraadpleegd 2021 Apr 16) URL: https://settela.com/2021/04/16/anonym-girl-with-the-headscarf-20210416/

TAGS #meisje #Settela #hoofddoek #anoniem #Sinti #Roma #Jood #1Memo #MiraclesMedia #michelvanderburg #Nederland #Westerbork #Porajmos #Holocaust #genocide #identificatie #Wagenaar #WesterborkFilm

ANONIEM | Meisje met hoofddoekje … (20210417) Michel van der Burg | Settela•com | Miracles•Media | CC BY 4.0

ANONYM | Girl with the headscarf … | 20210416

ANONYM | Girl with the headscarf …
(silent film)

Who is she ?

This frightened, dark-eyed girl with a white headscarf – anonymous icon of the holocaust … a few seconds in the unique Westerbork Film. Raw footage shot by Camp Westerbork inmate Rudolf Breslauer during World War II in Holland.

Early 1990s – 50 years later – little is known about this Westerbork film. Dutch journalist Aad Wagenaar starts searching for the girl’s name. Project ‘Esther’ – his working title.
Key finding together with the Camp Westerbork Memorial Centre researchers Gerard Rossing en Koert Broersma analyzing the film footage, is the inscription on the suitcase of that woman brought on a stretcher to that transport. Close inspection of that suitcase – flipping the image – viewing the film frame by frame – to and fro – revealed her name and birthdate : F.KROON
26.9.82

In this video I also inverted the black–white.
Further , a clearer image is possible now in the still presented here – likewise edited – taken from the higher quality , recently recovered ‘camera-original’ film found on other archived reels by Gerard Nijssen for the Netherlands Institute for Sound and Vision | NIOD – and published Jan 20, 2020.

That special train car with Settela, car #16, with the 74 pers. mark on the vertical shelves, was also part of that train filmed by camp inmate Rudolf Breslauer leaving Westerbork – with the ‘4’ crossed out and a 5 added – so one person had been added before departure.

On that stretcher was Frouwke Kroon – born 26 September 1882 – deported May 19, 1944 – and murdered on arrival in Auschwitz.
That train left Camp Westerbork on May 19, 1944 with ca 700 people – both Jews and 245 Sinti and Roma – the so-called ‘Gypsy transport’ – dutch: ‘Zigeunertransport’.

The girl with the headscarf got her name back Monday 7th February 1994, when Aad Wagenaar met survivor ‘Gypsy mama’ Theresia Crasa Wagner . She told him, she sat on the floor behind the girl , standing near the door. When they heard the doors being closed , her mother yelled :

‘Settela !
Get away from the door, or your head will get stuck !!’

The Dutch Sinti girl Settela (Anna Maria) Steinbach was born – the traditional way , under the family wagon – on 23 December 1934 in Buchten in the Dutch province of Limburg.

Settela’s family had been arrested 3 days before they were deported. Settela’s hair was shaved off in Camp Westerbork – hence the ‘headscarf’ made by her mother.
Mother Toetela (Emilia) Steinbach with ten children and a grandchild were deported to Auschwitz-Birkenau. The 9-year old Settela was gassed and burned early August 1944.
Settela’s father Moeselman (Heinrich) Steinbach died of grief in 1946 in Holland.

Credits

Filmed by Rudolf Breslauer 19 May 1944 in Camp Westerbork, Netherlands.
Video from Westerbork film montage reel 1 (RVD cat.nr. 02-1167-01) courtesy of NIOD Institute for War, Holocaust and Genocide Studies (KNAW), and the Netherlands Institute for Sound and Vision.
Still (edit by Michel van der Burg) from camera-original film published Jan 20, 2020 courtesy of Gerard Nijssen | Netherlands Institute for Sound and Vision | NIOD | NOS.

Story based on :
* Settela, het meisje heeft haar naam terug (1995-2007) by Aad Wagenaar ISBN 9789089751898 / English translation by Janna Eliot ‘Settela’ (2005-2016) ISBN 978-0-9933898-2-5 .
* Documentary film Settela, gezicht van het verleden by Cherry Duyns (VPRO, 1994).
* Kamp Westerbork gefilmd by Koert Broersma and Gerard Rossing (editors Dirk Mulder and Ben Prinsen; ISBN 9023232658 .
* Westerbork Film (20190605) Michel van der Burg | Settela.com (accessed 2021 Apr 16) URL: https://wp.me/p91enH-1x
* Nieuwe beelden van iconische Westerborkfilm gevonden (by Ronja Hijmans | NIEUWSUUR | NOS (accessed 2020 Jan 20) URL https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2319497-nieuwe-beelden-van-iconische-westerborkfilm-gevonden.html
* Settela en Willy en Het geheim van de Heksenberg (2e druk) by Rob Hendrikx and Marouska Steinbach (Heerlen : Historisch Goud – Rijckheyt, centrum voor regionale geschiedenis en Stichting Historische Kring “Het Land van Herle”, April 2017) ISBN 9789082241686. URL https://www.landvanherle.nl/product/settela-en-willy-en-het-geheim-van-de-heksenberg-2e-druk/
* ‘Sinti en Roma in Den Haag, voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog (1900-1970)’ by Peter Jorna (Haags Gemeentearchief, 2021) PDF online (accessed 2021 Apr 15) URL https://www.owrs.nl/nieuws/nieuw-boek-sinti-en-roma-in-den-haag
* The Forgotten Genocide – The fate of the Sinti and Roma. Online exhibition by Tweedewereldoorlog.nl . Including a clip of the interview by journalist Aad Wagenaar with Crasa Wagner ; from documentary Settela, gezicht van het verleden, directed by Cherry Duyns (VPRO 1994) (accessed 2021 Apr 15) URL https://romasinti.eu

TAGS #girl #Settela #headscarf #anonymous #Sinti #Roma #Jew #1Memo #MiraclesMedia #michelvanderburg #Holland #Westerbork #Porajmos #Holocaust #genocide #identification #Wagenaar #WesterborkFilm

ANONYM | Girl with the headscarf … (20210416) Michel van der Burg | Settela•com | Miracles•Media | CC BY 4.0

Deportation Train


Deportation Train
Deportation train departure 19 May 1944 at the dutch Westerbork transit camp filmed by Rudolf Breslauer. Shortly thereafter 20 km north in the dutch town Assen, train cars are added from the belgian Transport XXV (25) from transit camp Kazerne Dossin (Dossin barracks) in Mechelen, and the combined transport with Jews, Sinti and Roma, including Settela Steinbach, continues to the east …

Filmed by Rudolf Breslauer 19 May 1944 in Camp Westerbork, Netherlands. From Westerbork film montage reel 1 (RVD cat.nr. 02-1167-01) courtesy of Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid | OpenImages.
BUM20200415_31_19440519 .
Deportation Train (20200414 v20200415) Michel van der Burg | Settela.com

Ashes Pond

Ashes Pond
An unforgettable moment for me that ‘touching the ash pond’ I filmed in the Auschwitz-Birkenau camp, were I was filming Simon Gronowski and Koenraad Tinel, May 2012, for the upcoming documentary film Miracles.
Into this pond were dumped the ashes of the people, who were murdered (gassed) and burned at the nearby crematorium.
Sharing this moment today for International Holocaust Remembrance Day 2020 to commemorate the 75th anniversary of the liberation of the Auschwitz camps. Courtesy of the Auschwitz-Birkenau State Museum in Oświęcim, Poland. Museum Auschwitz-Birkenau Camp in Poland, May 24th 2012.
Film : Ashes Pond (20200127) Michel van der Burg | miracles.media

WESTERBORK FILMS COLLECTION – UNESCO ALBUM

WESTERBORK FILMS COLLECTION – UNESCO ALBUM

Or watch the album as YouTube  playlist via this link

When the Westerbork camp was liberated in 1945 – 75 years ago – the Westerbork Film reels began a new life.

The Westerbork Films Collection – silent film – is unique…the only authentic documentary footage filmed in a Nazi camp – a waiting room for death in the Netherlands for more than 100,000 Jews, and Roma, Sinti, and resistance workers. A documentary filmed in the spring of 1944 in the Westerbork transit camp, by the German-Jewish camp prisoner Rudolf Werner Breslauer, who had been working already some 2 years as a photographer in the camp. A ‘Kulturfilm’ commissioned by camp commander, SS-Obersturmbannführer, Albert Konrad Gemmeker, to convince the Gestapo headquarters of Westerbork’s vital production value.

The Westerbork camp had been set up by the Dutch government before the war in Holland, in 1939, as a central refugees camp for Jewish refugees from Nazi-Germany.
In 1942 , when the Nazi’s decided to start ‘Entjüdung’ of the Netherlands, they took over the camp and named it Polizeiliches Judendurchgangslager Westerbork , for use as central transit camp for deportation of mainly Jews, and Roma, Sinti, and resistance people to eastern Europe.

Rudolf Breslauer started filming March 1944 – around the same time the camp status changed to ‘Arbeitslager’.

This film on the daily life of the Westerbork prisoners was added in 2017 to the Memory of the World Register of Unesco.

Here a compilation (album) of the film reels listed in the Unesco Memory of the World registry of ‘Le film de Westerbork’ (Ref. 1) of all known Westerbork film footage shot by Rudolf Breslauer (Werner Rudolf Breslauer) in Camp Westerbork in 1944 – the inventory deposited in the Unesco Memory of the World Registry of documentary heritage in 2017.

This Westerbork Films Collection includes to the best of my knowledge all known footage filmed by Rudolf Breslauer in 1944 in Camp Westerbork, Netherlands – footage that I presented before via several posts in 2019 via my Youtube and Vimeo channels and web sites settela.com and michelvanderburg.com .
The compilation is based on the May 8, 2017 edition of UNESCO Memory of the World document ID code [2016-118] delivered by Netherlands Institute for Sound and Vision (Jan Müller & Hans van der Windt) and the NIOD Institute for War, Holocaust and Genocide Studies (Frank van Vree). Research and reports by Aad Wagenaar, Cherry Duyns, Koert Broersma and Gerard Rossing on the Westerbork film footage formed the basis of the UNESCO documentation (Ref. 1,2,3,4).

This Unesco compilation is divided here for convenience in 3 main parts :

WESTERBORK FILMS COLLECTION – UNESCO ALBUM – PART 1

Westerbork 1986 Film (Acts 1,2,3,4)

This first part is the full film of the montage produced in 1986 by the Netherlands State Archive (RVD) – generally known as the Westerbork Film ‘ACTE’ 1, 2, 3, 4.

Published first June 5, 2019 as :
Westerbork Film ~ Full version RVD. Montage of the Westerbork reels 1-4 (RVD cat.nrs. 02-1167-01, 02-1167-02, 02-1167-03, 02-1167-04 courtesy of Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid | OpenImages). Footage filmed by Rudolf Breslauer in 1944 , Camp Westerbork, Netherlands. Westerbork Film (20190605) Michel van der Burg | Settela.com – CC BY 4.0 .
Ref. 5. Westerbork Film (20190605) Michel van der Burg | Settela.com (accessed 2019 Dec 19) URL: https://wp.me/p91enH-1x

WESTERBORK FILMS COLLECTION – UNESCO ALBUM – PART 2

Westerbork 1996 Film (Acts 1,2)

The second part is the alternative Westerbork film first presented in the Netherlands (TV Broadcasts) in 1996 – in 2 acts using the early 1990s (re-) discovered ‘rest’ footage reels labeled ‘OVERS’ in dutch (english : Left-Overs) and since presented as alternative Westerbork Film (OVERS) ACTE 1,2 or Rest material 1,2 .
This 1996 ‘alternative’ film includes both new scenes and scenes also present in the 1986 ‘RVD’ original Westerbork film.

Westerbork 1996 Film – Act 1 (OVERS – Rest 1)
Published June 16, 2019 as :
Unknown Westerbork Film Reel…F1014. Scaled, cropped, otherwise unedited footage F1014.
Source Beeld en Geluid (2-1167 | former cat.nr. F1014) , accessed at US Holocaust Memorial Museum (copy Film ID 2242 RG-60.2105 – License Free – Public Domain) , courtesy of Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Footage filmed by Rudolf Breslauer in 1944.
Unknown Westerbork Film Reel…F1014 (20190616) Michel van der Burg | Settela.com – CC BY 4.0 .
Ref. 6. Unknown Westerbork Film Reel…F1014 (20190616) Michel van der Burg | Settela.com (accessed 2019 Dec 19) URL: https://wp.me/p91enH-2b

Westerbork 1996 Film – Act 2 (OVERS – Rest 2)
Published June 15, 2019 as :
Forgotten Westerbork Film Reel…F1015. Scaled, otherwise unedited footage F1015.
Source Beeld en Geluid (former cat.nr. F1015) , accessed at US Holocaust Memorial Museum (copy Film ID 2242 – license Public Domain) , courtesy of Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Footage filmed by Rudolf Breslauer in 1944.
Forgotten Westerbork Film Reel…F1015 (20190615) Michel van der Burg | Settela.com – CC BY 4.0
Ref. 7. Forgotten Westerbork Film Reel…F1015 (20190615) Michel van der Burg | Settela.com (accessed 2019 Dec 19) URL: https://wp.me/p91enH-2a

WESTERBORK FILMS COLLECTION – UNESCO ALBUM – PART 3

Westerbork Film Fragments (Sources 1,2,3)

Part 3, the last part, is a compilation of all the clips recovered from footage cut out from original film (before the 1986 montage) and lent for use in : 1948 dutch cinema newsreels (Polygoon), and a 1962 dutch TV documentary. Containing – aside from known scenes – also original footage and copies (upscaled 35mm) of scenes never re-edited back into the Westerbork films.

Westerbork Film Fragments – Source 1 : Polygoon newsreel 1948 Proces Rauter Note: Cinema newsreel Polygoon 1948 week 15 – ‘Proces Rauter’
Ref 8. Westerbork Film Fragments…1948 Polygoon News (20190806) Michel van der Burg | Settela.com (accessed 2019 Dec 19) URL: https://wp.me/p91enH-2h

Westerbork Film Fragments – Source 2 : Polygoon newsreel 1948 #48298
Note: Cinema newsreel Polygoon 1948 – fragments used in cinema news and surplus fragments not used in the news.
Ref 9. Tracing Lost Westerbork Film Clips…Polygoon Reel 48298 (20190807) Michel van der Burg | Settela.com (accessed 2019 Dec 19) URL: https://wp.me/p91enH-2i

Westerbork Film Fragments – Source 3 : NTS tv show 1962 Episode 9 The Occupation
Note: Dutch TV broadcast (NTS) Episode 9 of television show De Bezetting (Occupation) (1962).
Ref 10. Tracing Lost Westerbork Film…1960s RIOD-NTS clip (20190812) Michel van der Burg | Settela.com (accessed 2019 Dec 19) https://wp.me/p91enH-2l

LIST OF SHOTS – SCENES

Details of the shots in the 1986 Westerbork film (Part 1 of this album) were posted before (Ref 5) and will be added here later.

TIMELINE

Total time documentary 1:53:35 (hr:min:sec)

Timeline

Part 1 act 1 – 0:00:06 | act 2 – 20:33 | act 3 – 42:26 | act 4 – 1:00:56

Part 2 act 1 – 1:22:27 | act 2 – 1:32:09

Part 3 source 1 – 1:45:06 | source 2 – 1:47:12 | source 3 – 1:53:11

REFERENCES

1. Unesco.org – Mémoire du monde – Le film de Westerbork
(accessed 20190605)
http://www.unesco.org/new/fr/communication-and-information/memory-of-the-world/register/full-list-of-registered-heritage/registered-heritage-page-9/westerbork-films/

2 Settela, gezicht van het verleden by Cherry Duyns (VPRO, 1994) documentary film

3 Settela, het meisje heeft haar naam terug (1995-2007) by
Aad Wagenaar ISBN 9789089751898 / English translation by Janna Eliot ‘Settela’ (2005-2016) ISBN 978-0-9933898-2-5

4 ‘Kamp Westerbork gefilmd’ by Koert Broersma and Gerard Rossing (editors Dirk Mulder and Ben Prinsen; ISBN 9023232658

5. Westerbork Film (20190605) Michel van der Burg | Settela.com (accessed 2019 Dec 19) URL: https://wp.me/p91enH-1x

6. Unknown Westerbork Film Reel…F1014 (20190616) Michel van der Burg | Settela.com (accessed 2019 Dec 19) URL: https://wp.me/p91enH-2b

7. Forgotten Westerbork Film Reel…F1015 (20190615) Michel van der Burg | Settela.com (accessed 2019 Dec 19) URL: https://wp.me/p91enH-2a

8. Westerbork Film Fragments…1948 Polygoon News (20190806) Michel van der Burg | Settela.com (accessed 2019 Dec 19) URL: https://wp.me/p91enH-2h

9. Tracing Lost Westerbork Film Clips…Polygoon Reel 48298 (20190807) Michel van der Burg | Settela.com (accessed 2019 Dec 19) URL: https://wp.me/p91enH-2i

10. Tracing Lost Westerbork Film…1960s RIOD-NTS clip (20190812) Michel van der Burg | Settela.com (accessed 2019 Dec 19) https://wp.me/p91enH-2l

CREDITS

WESTERBORK FILMS COLLECTION – UNESCO ALBUM , courtesy of the : NIOD Institute for War, Holocaust and Genocide Studies (KNAW), and the Netherlands Institute of Image and Sound | OpenImages | Polygoon | NTS | NPO-VPRO | US Holocaust Memorial Museum. Footage filmed by Rudolf Breslauer in 1944 , Camp Westerbork, Netherlands.
Special thanks to Aad Wagenaar, Cherry Duyns, Koert Broersma and Gerard Rossing for their Westerbork film footage research and reports that formed the UNESCO documentation.
Film : WESTERBORK FILMS COLLECTION – UNESCO ALBUM (20200120) Michel van der Burg | Miracles.Media | Settela.com – CC BY 4.0 .

NL – WESTERBORK FILMS COLLECTION – UNESCO ALBUM, met dank aan het NIOD instituut voor oorlogs-, holocaust- en genocide studies (KNAW), en het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid | Open Beelden | Polygoon | NTS | US Holocaust Memorial Museum. Gefilmd door Rudolf Breslauer in 1944 , Kamp Westerbork, Nederland.
Dank vooral aan Aad Wagenaar, Cherry Duyns, Koert Broersma en Gerard Rossing voor hun Westerbork film onderzoek en verslaglegging, waarop de UNESCO documentatie is gebaseerd.
Film : WESTERBORK FILMS COLLECTION – UNESCO ALBUM (20200120) Michel van der Burg | Miracles.Media | Settela.com – CC BY 4.0 .

NEWS :
Jan. 20, 2020 – Tonight 8 PM the NOS dutch daily news broadcaster (reporter Ronja Hijmans) showed a newly discovered 6 sec Westerbork film clip – of a german guard in the camp – found by dutch image researcher Gerard Nijssen. In total currently 96 minutes of unique footage are known. Link https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2319497-nieuwe-beelden-van-iconische-westerborkfilm-gevonden.html ma 20 jan 2020

Mare Manuschenge ~ Music Roma Memorial Berlin

Mare Manuschenge ~ Music Roma Memorial Berlin

Memorial to the Sinti and Roma Victims of National Socialism – located between the Reichstag and the Brandenburg Gate in Berlin, Germany – filmed in 2013.

The monument is dedicated to the memory of the estimated 500,000 European Roma and Sinti that were murdered during the Holocaust – called Porajmos or Pharrajimos in the Romani language (“the Devouring” or “Destruction”) – the genocide of the European Sinti and Roma peoples by the German Nazis and their fascist allies ( http://www.romasintigenocide.eu/en/home ).

The memorial by the Israeli artist Dani Karavan consists of a circular pool of water with a triangular stone in the center upon which a fresh flower is placed daily.

At the site you hear the sound, a note of a lonely violin from a composition/sound installation titled “Mare Manuschenge” / “Our People” by Romeo Franz, a Sinto musician, composer and politician in Germany.
Karavan : „dem Klang einer einsamen Geige allein geblieben von der gemordeten Melodie, schwebend im Schmerz“

Romeo Franz:
Romani Rose, the chairman of the Central Council of the Sinti and Roma, called me in 2012 and said he was looking for a violinist who could play just one single note at the ceremony. I tried, but at some point I couldn’t stand this note any longer. Instead I imitated a whistle that Sinti often use to call their children. It’s a sound that each of us recognise, it’s a bit like a mark of identification, a signal. Then I transposed it onto the gypsy minor scale. Shortly before the memorial was completed, I met with Dani Caravan, the Israeli architect who designed the memorial, at the construction site, and he said, “That’s it!” For me, it was possibly the most significant thing I’ve ever achieved in my life.
From : The Handreader’s Tale via https://www.kulturstiftung-des-bundes.de/en/magazine/magazine_26-1/the_handreaders_tale.html

Note
Yesterday – August 4, 2019 – a more subjective short film impression of the memorial was posted see  ‘Porajmos Memorial Sinti Roma Europe’ ~ https://settela.com/2019/08/04/porajmos-memorial-sinti-roma-europe/ More information on this memorial also in that 20190804 post.

Film: Mare Manuschenge | Music Roma Memorial Berlin (20190805) by Michel van der Burg | settela.com – CC BY 4.0

Porajmos Memorial Sinti Roma Europe

Porajmos Memorial Sinti Roma Europe

Memorial to the Sinti and Roma Victims of National Socialism, filmed in 2013 in the Tiergarten (close to other Holocaust memorials) in Berlin – between the Reichstag and the Brandenburg Gate, in Germany.

The monument is dedicated to the memory of the estimated 500,000 European Roma and Sinti that were murdered during the Holocaust – called Porajmos or Pharrajimos in the Romani language (“the Devouring” or “Destruction”) – the genocide of the European Sinti and Roma peoples by the German Nazis and their fascist allies ( http://www.romasintigenocide.eu/en/home ).

August 2 is European Roma Holocaust Memorial Day commemorating this genocide of Roma people during World War II. Declared by the European Parliament in 2015 (Resolution 2015/2615), the day marks the anniversary of the extermination of around 3,000 Roma at Auschwitz-Birkenau during the night of 2 August 1944. The so-called Gypsy Camp in the Auschwitz-Birkenau concentration and extermination camp was dissolved – or “liquidated,” as the SS called it.

Settela Steinbach (9) was one of those murdered early August 1944, now 75 years ago.

The memorial (by the Israeli artist Dani Karavan) consists of a circular pool of water with a triangular stone in the center (not shown in this film) upon which a fresh flower is placed daily.

Film: Porajmos Memorial Sinti Roma Europe (20190804) by Michel van der Burg | settela.com – CC BY 4.0

Poem “Auschwitz” by Santino Spinelli

In a ring around the pond in English and German – and in two Romani dialects on a stone – are the words of the poem “Auschwitz” by Santino Spinelli (artist name Alexian), a Rom from the Abruzzi region of Italy – a musician, poet, teacher, composer and essayist.

Auschwitz (Original)
Muj šukkó, kjá kalé vušt šurde; kwit. Jilo čindó bi dox, bi lav, nikt ruvbé.

Auschwitz (Sinti-Romanes)
Drenperdo Mui, phagede Jakha, schiel Wuschtia; Pokunipen. Phagedo Dschi, kek Ducho, kek Labensa, kek Asvia.

Auschwitz (Deutsch)
Eingefallenes Gesicht, erloschene Augen, kalte Lippen. Stille. Ein zerrissenes Herz, ohne Atem, ohne Worte, keine Tränen.

Auschwitz (English)
Pallid face, dead eyes, cold lips. Silence. A broken heart without breath, without words, no tears.

Music “Mare Manuschenge” by Romeo Franz

At the site you faintly hear the sound, a note of a lonely violin from a composition/sound installation titled “Mare Manuschenge” / “Our People” by Romeo Franz, a Sinto musician, composer and politician in Germany.
The sound in this film I posted is mixed from several video recordings there, with the emphasis on the sound from one video of one of the loudspeakers in the surrounding trees.

Bibliography

Online Teaching Resource for Genocide of Sinti and Roma , Site – Roma Sinti Genocide – http://www.romasintigenocide.eu/en/home
Reference from the International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) – https://www.holocaustremembrance.com/educational-materials/online-teaching-resource-genocide-sinti-and-roma )

Genocide of the Roma – International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA)
https://www.holocaustremembrance.com/genocide-of-the-roma

European Roma Holocaust Memorial Day – European Parliament Resolution 2015/2615(RSP) – Text P8_TA(2015)0095 available as PDF via http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0095_EN.pdf )

Deutsche Welle or DW – Germany’s public international broadcaster – https://www.dw.com/en/75-years-ago-nazis-carry-out-mass-murder-of-sinti-and-roma-people-in-auschwitz/a-49874353

European Roma Holocaust Memorial Day: Statement by First Vice-President Timmermans and Commissioner Jourová
Brussels, 1 August 2019 – STATEMENT-19-4869_EN
https://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-19-4869_en.htm

The Roma Holocaust Memorial That Wasn’t Built in a Day
Israeli sculptor Dani Karavan has left no stone unturned in his efforts to build his gypsy Holocaust memorial in Berlin.
by Ofer Aderet / HAARETZ Sep 14, 2012
https://www.haaretz.com/the-roma-memorial-that-wasn-t-built-in-a-day-1.5162513

Memorial to the Sinti and Roma of Europe Murdered under the National Socialist Regime
https://www.stiftung-denkmal.de/en/memorials/sinti-and-roma-memorial.html#c952

Dani Karavan
https://www.stiftung-denkmal.de/en/memorials/sinti-and-roma-memorial/dani-karavan.html

Poem by Italian Rom Santino Spinelli
https://www.stiftung-denkmal.de/en/memorials/sinti-and-roma-memorial/poem-by-santino-spinelli.html

Newess 1|13

Click to access Newess_1_2013_web_DS.pdf

Santino Spinelli – RomArchive
https://www.romarchive.eu/en/collection/p/santino-spinelli/

Music by Romeo Franz
The Greens/EFA – Welcome Tilly Metz and Romeo Franz
https://www.greens-efa.eu/en/article/press/welcome-tilly-metz-and-romeo-franz/
The Handreader’s Tale
https://www.kulturstiftung-des-bundes.de/en/magazine/magazine_26-1/the_handreaders_tale.html

Notes

Major update August 5, 2019 with corrections, more details including poem languages and now a bibliography