Settela | Settela•Com

NL >> nederlands | dutch >>

Settela peeks outside the death train to Auschwitz.
Last glance at the outside world for the 9-year-old Dutch Sinti girl Settela Steinbach just before these cattle car doors close , and this death train heads for Auschwitz on May 19 , 1944.
Anna Maria ‘Settela’ Steinbach peeks outside , at the last moment just before the sliding door is closed , standing inside a freight wagon with 74 people on May 19 , 1944 in the Westerbork concentration camp in Holland (75 people the moment the train leaves), when this deportation train leaves for Auschwitz-Birkenau – where Settela is murdered a few months later in one of the gas chambers.
Here she wears a headscarf made from a torn sheet, because the Nazis had her head shaved , and while Settela peeks outside , her mother cries behind her in the car : “Get out of there, or soon your head gets in between!”
She was filmed by the Jewish prisoner filmmaker Rudolf Breslauer as part of a documentary film being made on the Westerbork camp.
In 2017 two other short films of this moment were made  (20170721 and 20170725 michelvanderburg•com).
Today 75 years later — on the occasion of making  Settela•Com public, in this first publication the online premiere of a new 1 minute slow-motion film (4:3 format) , made using the original Westerbork 1944 film rushes of Rudolf Breslauer from the archive of the Netherlands Institute for Sound and Vision.
Film: Settela | Settela•Com | 20190519 | Michel van der Burg | Settela•Com | ISSN 2949-9313 | CC BY 4.0 .

NL (dutch)

Settela | Settela•Com

Settela gluurt naar buiten in de dodentrein naar Auschwitz.
Laatste blik op de buitenwereld voor het 9-jarige Nederlandse Sinti-meisje Settela Steinbach, op 19 mei 1944, vlak voordat de schuifdeuren van die goederenwagon dicht gaan en die dodentrein naar Auschwitz vertrekt.
Anna Maria ‘Settela’ Steinbach gluurt naar buiten, op het laatste moment vlak voordat de schuifdeur wordt gesloten, staand in een goederenwagon met 74 mensen op 19 mei 1944 in concentratiekamp Westerbork in Holland (75 mensen op het moment dat de trein vertrekt), wanneer deze deportatietrein gaat vertrekken naar Auschwitz-Birkenau – waar Settela enkele maanden later in een van de gaskamers wordt vermoord.
Hier draagt ​​ze een hoofddoek gemaakt van een gescheurd laken, omdat de nazi’s haar hoofd hebben geschoren, en terwijl Settela naar buiten gluurt, roept haar moeder achter haar in de wagon daar weg te gaan … ‘straks komt je kop er nog tussen’.
Ze werd gefilmd door de Joodse gevangene, filmmaker Rudolf Breslauer, als onderdeel van een documentaire over het kamp Westerbork.
In 2017 werden nog twee andere korte films gemaakt van dit moment (20170721 en 20170725 michelvanderburg•com).
Vandaag 75 jaar later — ter gelegenheid van het publiek maken van Settela•Com in deze eerste publicatie, de online première van een nieuwe 1 minuut slow-motion film (4:3 formaat), gemaakt met de originele Westerbork 1944 film rushes van Rudolf Breslauer uit het archief van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid.
Film: Settela | Settela•Com | 20190519 | Michel van der Burg | Settela•Com | ISSN 2949-9313 | CC BY 4.0 .

Updates

20190611 – First post ‘Settela’ ( posted first 20170721 at michelvanderburg•com ) now included / antedated to this site , link 20170721

20220604 – Format changes title, heading, credit line

20221115 — Minor changes last paragraph in both EN and NL sections.

20230518 – Credits updated with ISSN