SS Führer Rauter Trial Start 1948


The former Höhere SS- und Polizeiführer in the Netherlands, H.A. Rauter, must stand trial in The Hague for his crimes, which he committed in World War II. Hanns A. Rauter, an Austrian, was the highest SS official in Nazi-occupied Holland and was tasked with setting up the camps in Westerbork and other dutch cities, and the arrests , internment and deportation of Dutch Jews , Roma, Sinti, resistance workers, and other groups of Dutch people. Dutch cinema news March (week 14) 1948 (company : Polygoon Hollands Nieuws) .
The sessions will take place on 1, 2, 3 and 22 April in the former palace on the Kneuterdijk in The Hague. The court is chaired by mr. P.G.M. van Meeuwen; attorney-at-law is mr. J. Zaayer; defender (added) is mr. K. van Rijckevorsel. SHOTS: – exterior Special Court building; – a long line of interested people stands in the rain in front of the public entrance and rushes in when the door opens; Rauter arrives, with guards, in a crook’s car in the courtyard; thick file under the arm; goes in; – interior of courtroom packed with audience: Rauter (in uniform without insignia) enters and sits down between two guards; judges enter; – session starts; Rauter makes a statement standing.

The trial news continues in the previously published film : Westerbork Film in ‘Proces Rauter’ 1948 | 20190520 | Settela•Com | ISSN 2949-9313

Source : Polygoon Hollands Nieuws / Sound & Vision (Open Images).
License Info : SS Führer Rauter Trial Start 1948 | 20230127 | Settela•Com | ISSN 2949-9313 | TakeNode 3d48e3a5-2fc8-4d8d-ba8b-21c07d238570

NL (dutch) – SS Führer Rauter Proces Start 1948

De vroegere Höhere SS- und Polizeiführer in Nederland, H.A. Rauter, moet in Den Haag terechtstaan voor zijn misdaden, die hij beging in de Tweede Wereldoorlog. Weekjournaal van Polygoon Hollands Nieuws van week 14 uit 1948. De zittingen hebben, op 1,2,3 en 22 april plaats in het voormalige paleis aan de Kneuterdijk. Het hof staat onder voorzitterschap van jhr. mr. P.G.M. van Meeuwen; als procureur-fiscaal treedt op mr. J. Zaayer; als (toegevoegd) verdediger mr. K. van Rijckevorsel. Beeld: – ext. gebouw Bijzonder Gerechtshof; – een lange rij belangstellenden staat in de regen voor de publieke ingang en haast zich naar binnen als de deur open gaat; – Rauter arriveert, met bewakers, in een boevenwagen op de binnenplaats; dik dossier onder de arm; gaat naar binnen; – int. van een met publiek volgepakte rechtszaal: Rauter (in uniform zonder distinctieven) komt binnen en gaat – tussen twee bewakers – zitten; rechters komen binnen; – zitting begint; Rauter legt – staande – een verklaring af.

Het proces nieuws wordt vervolgd in de eerder gepubliceerde film : Westerbork Film in ‘Proces Rauter’ 1948 | 20190520 | Settela•Com

Bron : Polygoon Hollands Nieuws / Sound & Vision (Open Beelden).
License Info : SS Führer Rauter Trial Start 1948 | 20230127 | Settela•Com | ISSN 2949-9313 | TakeNode 3d48e3a5-2fc8-4d8d-ba8b-21c07d238570

Tags : #Nazi #film #Holocaust #Porajmos #Westerbork #TheHague #courtroom #courtyard #public #Netherlands #Rauter #cinema #Polygoon #SS #trial #rechtszaak #proces #war criminal #oorlogsmisdadiger #1Memo #michelvanderburg #SettelaCom

Westerbork Film in ‘Proces Rauter’ 1948

NL >> nederlands | dutch >>

First time use of Westerbork film in 1948 in Dutch cinema news (Polygoon Hollands Nieuws) of the trial in The Hague of Hanns A. Rauter, an Austrian who was the highest SS official in Nazi-occupied Holland and who was tasked with setting up the camps in Westerbork and other dutch cities, and the arrests , internment and deportation of Dutch Jews and other groups of Dutch people , Roma, Sinti, resistance workers.
The chairman of the court is mr. P.G.M. van Meeuwen; attorney-at-law is mr. J. Zaayer, defender (added) is mr. K. van Rijckevorsel.
Rauter – before leaving the courtroom – speaks: ‘Ich habe mich niemals schuldig gefühlt’ (I never felt guilty).
The next year Rauter was executed by firing squad nearby the The Hague – Scheveningen prison. Polygoon weekly cinema news April 1948, Netherlands.
Source film : Polygoon Hollands Nieuws / Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid (Open Images).
Film: Westerbork Film in ‘Proces Rauter’ 1948 | 20190520 | Michel van der Burg | Settela•Com | ISSN 2949-9313 | CC BY 4.0 .

NL (dutch)

Westerbork Film in ‘Proces Rauter’ 1948

De eerste keer dat de Westerbork film wordt gebruikt , in 1948, in het Nederlandse bioscoopnieuws (Polygoon Hollands Nieuws) van het proces in Den Haag van Hanns A. Rauter, een Oostenrijker die de hoogste SS-functionaris was in het door de nazi’s bezette Nederland en die belast was met het opzetten van de kampen in Westerbork en andere Nederlandse steden, en de arrestaties, internering en deportatie van Nederlandse Joden en andere groepen Nederlanders, Roma, Sinti, verzetsmensen.
Voorzitter van het hof is jhr. mr. P.G.M. van Meeuwen; procureur-fiscaal is mr. J. Zaayer; verdediger (toegevoegd) is mr. K. van Rijckevorsel.
Rauter – voor het verlaten van de rechtszaal – zegt: ‘Ich habe mich niemals schuldig gefühlt’ (Ik heb me nooit schuldig gevoeld).
Het jaar daarop (1949) werd Rauter geëxecuteerd door een vuurpeloton in de buurt van de gevangenis van Den Haag – Scheveningen. Polygoon Weekjournaal April 1948, Nederland.
Bron film : Polygoon Hollands Nieuws / Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid (Open Images).
Film: Westerbork Film in ‘Proces Rauter’ 1948 | 20190520 | Michel van der Burg | Settela•Com | ISSN 2949-9313 | CC BY 4.0 .

Settela | Settela•Com

NL >> nederlands | dutch >>

Settela peeks outside the death train to Auschwitz.
Last glance at the outside world for the 9-year-old Dutch Sinti girl Settela Steinbach just before these cattle car doors close , and this death train heads for Auschwitz on May 19 , 1944.
Anna Maria ‘Settela’ Steinbach peeks outside , at the last moment just before the sliding door is closed , standing inside a freight wagon with 74 people on May 19 , 1944 in the Westerbork concentration camp in Holland (75 people the moment the train leaves), when this deportation train leaves for Auschwitz-Birkenau – where Settela is murdered a few months later in one of the gas chambers.
Here she wears a headscarf made from a torn sheet, because the Nazis had her head shaved , and while Settela peeks outside , her mother cries behind her in the car : “Get out of there, or soon your head gets in between!”
She was filmed by the Jewish prisoner filmmaker Rudolf Breslauer as part of a documentary film being made on the Westerbork camp.
In 2017 two other short films of this moment were made  (20170721 and 20170725 michelvanderburg•com).
Today 75 years later — on the occasion of making  Settela•Com public, in this first publication the online premiere of a new 1 minute slow-motion film (4:3 format) , made using the original Westerbork 1944 film rushes of Rudolf Breslauer from the archive of the Netherlands Institute for Sound and Vision.
Film: Settela | Settela•Com | 20190519 | Michel van der Burg | Settela•Com | ISSN 2949-9313 | CC BY 4.0 .

NL (dutch)

Settela | Settela•Com

Settela gluurt naar buiten in de dodentrein naar Auschwitz.
Laatste blik op de buitenwereld voor het 9-jarige Nederlandse Sinti-meisje Settela Steinbach, op 19 mei 1944, vlak voordat de schuifdeuren van die goederenwagon dicht gaan en die dodentrein naar Auschwitz vertrekt.
Anna Maria ‘Settela’ Steinbach gluurt naar buiten, op het laatste moment vlak voordat de schuifdeur wordt gesloten, staand in een goederenwagon met 74 mensen op 19 mei 1944 in concentratiekamp Westerbork in Holland (75 mensen op het moment dat de trein vertrekt), wanneer deze deportatietrein gaat vertrekken naar Auschwitz-Birkenau – waar Settela enkele maanden later in een van de gaskamers wordt vermoord.
Hier draagt ​​ze een hoofddoek gemaakt van een gescheurd laken, omdat de nazi’s haar hoofd hebben geschoren, en terwijl Settela naar buiten gluurt, roept haar moeder achter haar in de wagon daar weg te gaan … ‘straks komt je kop er nog tussen’.
Ze werd gefilmd door de Joodse gevangene, filmmaker Rudolf Breslauer, als onderdeel van een documentaire over het kamp Westerbork.
In 2017 werden nog twee andere korte films gemaakt van dit moment (20170721 en 20170725 michelvanderburg•com).
Vandaag 75 jaar later — ter gelegenheid van het publiek maken van Settela•Com in deze eerste publicatie, de online première van een nieuwe 1 minuut slow-motion film (4:3 formaat), gemaakt met de originele Westerbork 1944 film rushes van Rudolf Breslauer uit het archief van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid.
Film: Settela | Settela•Com | 20190519 | Michel van der Burg | Settela•Com | ISSN 2949-9313 | CC BY 4.0 .

Updates

20190611 – First post ‘Settela’ ( posted first 20170721 at michelvanderburg•com ) now included / antedated to this site , link 20170721

20220604 – Format changes title, heading, credit line

20221115 — Minor changes last paragraph in both EN and NL sections.

20230518 – Credits updated with ISSN