SS Führer Rauter Trial Start 1948


The former Höhere SS- und Polizeiführer in the Netherlands, H.A. Rauter, must stand trial in The Hague for his crimes, which he committed in World War II. Hanns A. Rauter, an Austrian, was the highest SS official in Nazi-occupied Holland and was tasked with setting up the camps in Westerbork and other dutch cities, and the arrests , internment and deportation of Dutch Jews , Roma, Sinti, resistance workers, and other groups of Dutch people. Dutch cinema news March (week 14) 1948 (company : Polygoon Hollands Nieuws) .
The sessions will take place on 1, 2, 3 and 22 April in the former palace on the Kneuterdijk in The Hague. The court is chaired by mr. P.G.M. van Meeuwen; attorney-at-law is mr. J. Zaayer; defender (added) is mr. K. van Rijckevorsel. SHOTS: – exterior Special Court building; – a long line of interested people stands in the rain in front of the public entrance and rushes in when the door opens; Rauter arrives, with guards, in a crook’s car in the courtyard; thick file under the arm; goes in; – interior of courtroom packed with audience: Rauter (in uniform without insignia) enters and sits down between two guards; judges enter; – session starts; Rauter makes a statement standing.

The trial news continues in the previously published film : Westerbork Film in ‘Proces Rauter’ 1948 | 20190520 | Settela•Com | ISSN 2949-9313

Source : Polygoon Hollands Nieuws / Sound & Vision (Open Images).
License Info : SS Führer Rauter Trial Start 1948 | 20230127 | Settela•Com | ISSN 2949-9313 | TakeNode 3d48e3a5-2fc8-4d8d-ba8b-21c07d238570

NL (dutch) – SS Führer Rauter Proces Start 1948

De vroegere Höhere SS- und Polizeiführer in Nederland, H.A. Rauter, moet in Den Haag terechtstaan voor zijn misdaden, die hij beging in de Tweede Wereldoorlog. Weekjournaal van Polygoon Hollands Nieuws van week 14 uit 1948. De zittingen hebben, op 1,2,3 en 22 april plaats in het voormalige paleis aan de Kneuterdijk. Het hof staat onder voorzitterschap van jhr. mr. P.G.M. van Meeuwen; als procureur-fiscaal treedt op mr. J. Zaayer; als (toegevoegd) verdediger mr. K. van Rijckevorsel. Beeld: – ext. gebouw Bijzonder Gerechtshof; – een lange rij belangstellenden staat in de regen voor de publieke ingang en haast zich naar binnen als de deur open gaat; – Rauter arriveert, met bewakers, in een boevenwagen op de binnenplaats; dik dossier onder de arm; gaat naar binnen; – int. van een met publiek volgepakte rechtszaal: Rauter (in uniform zonder distinctieven) komt binnen en gaat – tussen twee bewakers – zitten; rechters komen binnen; – zitting begint; Rauter legt – staande – een verklaring af.

Het proces nieuws wordt vervolgd in de eerder gepubliceerde film : Westerbork Film in ‘Proces Rauter’ 1948 | 20190520 | Settela•Com

Bron : Polygoon Hollands Nieuws / Sound & Vision (Open Beelden).
License Info : SS Führer Rauter Trial Start 1948 | 20230127 | Settela•Com | ISSN 2949-9313 | TakeNode 3d48e3a5-2fc8-4d8d-ba8b-21c07d238570

Tags : #Nazi #film #Holocaust #Porajmos #Westerbork #TheHague #courtroom #courtyard #public #Netherlands #Rauter #cinema #Polygoon #SS #trial #rechtszaak #proces #war criminal #oorlogsmisdadiger #1Memo #michelvanderburg #SettelaCom