SS Führer Rauter Trial Start 1948


The former Höhere SS- und Polizeiführer in the Netherlands, H.A. Rauter, must stand trial in The Hague for his crimes, which he committed in World War II. Hanns A. Rauter, an Austrian, was the highest SS official in Nazi-occupied Holland and was tasked with setting up the camps in Westerbork and other dutch cities, and the arrests , internment and deportation of Dutch Jews , Roma, Sinti, resistance workers, and other groups of Dutch people. Dutch cinema news March (week 14) 1948 (company : Polygoon Hollands Nieuws) .
The sessions will take place on 1, 2, 3 and 22 April in the former palace on the Kneuterdijk in The Hague. The court is chaired by mr. P.G.M. van Meeuwen; attorney-at-law is mr. J. Zaayer; defender (added) is mr. K. van Rijckevorsel. SHOTS: – exterior Special Court building; – a long line of interested people stands in the rain in front of the public entrance and rushes in when the door opens; Rauter arrives, with guards, in a crook’s car in the courtyard; thick file under the arm; goes in; – interior of courtroom packed with audience: Rauter (in uniform without insignia) enters and sits down between two guards; judges enter; – session starts; Rauter makes a statement standing.

The trial news continues in the previously published film : Westerbork Film in ‘Proces Rauter’ 1948 | 20190520 | Settela•Com | ISSN 2949-9313

Source : Polygoon Hollands Nieuws / Sound & Vision (Open Images).
License Info : SS Führer Rauter Trial Start 1948 | 20230127 | Settela•Com | ISSN 2949-9313 | TakeNode 3d48e3a5-2fc8-4d8d-ba8b-21c07d238570

NL (dutch) – SS Führer Rauter Proces Start 1948

De vroegere Höhere SS- und Polizeiführer in Nederland, H.A. Rauter, moet in Den Haag terechtstaan voor zijn misdaden, die hij beging in de Tweede Wereldoorlog. Weekjournaal van Polygoon Hollands Nieuws van week 14 uit 1948. De zittingen hebben, op 1,2,3 en 22 april plaats in het voormalige paleis aan de Kneuterdijk. Het hof staat onder voorzitterschap van jhr. mr. P.G.M. van Meeuwen; als procureur-fiscaal treedt op mr. J. Zaayer; als (toegevoegd) verdediger mr. K. van Rijckevorsel. Beeld: – ext. gebouw Bijzonder Gerechtshof; – een lange rij belangstellenden staat in de regen voor de publieke ingang en haast zich naar binnen als de deur open gaat; – Rauter arriveert, met bewakers, in een boevenwagen op de binnenplaats; dik dossier onder de arm; gaat naar binnen; – int. van een met publiek volgepakte rechtszaal: Rauter (in uniform zonder distinctieven) komt binnen en gaat – tussen twee bewakers – zitten; rechters komen binnen; – zitting begint; Rauter legt – staande – een verklaring af.

Het proces nieuws wordt vervolgd in de eerder gepubliceerde film : Westerbork Film in ‘Proces Rauter’ 1948 | 20190520 | Settela•Com

Bron : Polygoon Hollands Nieuws / Sound & Vision (Open Beelden).
License Info : SS Führer Rauter Trial Start 1948 | 20230127 | Settela•Com | ISSN 2949-9313 | TakeNode 3d48e3a5-2fc8-4d8d-ba8b-21c07d238570

Tags : #Nazi #film #Holocaust #Porajmos #Westerbork #TheHague #courtroom #courtyard #public #Netherlands #Rauter #cinema #Polygoon #SS #trial #rechtszaak #proces #war criminal #oorlogsmisdadiger #1Memo #michelvanderburg #SettelaCom

Westerbork Film in ‘Proces Rauter’ 1948

NL >> nederlands | dutch >>

First time use of Westerbork film in 1948 in Dutch cinema news (Polygoon Hollands Nieuws) of the trial in The Hague of Hanns A. Rauter, an Austrian who was the highest SS official in Nazi-occupied Holland and who was tasked with setting up the camps in Westerbork and other dutch cities, and the arrests , internment and deportation of Dutch Jews and other groups of Dutch people , Roma, Sinti, resistance workers.
The chairman of the court is mr. P.G.M. van Meeuwen; attorney-at-law is mr. J. Zaayer, defender (added) is mr. K. van Rijckevorsel.
Rauter – before leaving the courtroom – speaks: ‘Ich habe mich niemals schuldig gefühlt’ (I never felt guilty).
The next year Rauter was executed by firing squad nearby the The Hague – Scheveningen prison. Polygoon weekly cinema news April 1948, Netherlands.
Source film : Polygoon Hollands Nieuws / Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid (Open Images).
Film: Westerbork Film in ‘Proces Rauter’ 1948 | 20190520 | Michel van der Burg | Settela•Com | ISSN 2949-9313 | CC BY 4.0 .

NL (dutch)

Westerbork Film in ‘Proces Rauter’ 1948

De eerste keer dat de Westerbork film wordt gebruikt , in 1948, in het Nederlandse bioscoopnieuws (Polygoon Hollands Nieuws) van het proces in Den Haag van Hanns A. Rauter, een Oostenrijker die de hoogste SS-functionaris was in het door de nazi’s bezette Nederland en die belast was met het opzetten van de kampen in Westerbork en andere Nederlandse steden, en de arrestaties, internering en deportatie van Nederlandse Joden en andere groepen Nederlanders, Roma, Sinti, verzetsmensen.
Voorzitter van het hof is jhr. mr. P.G.M. van Meeuwen; procureur-fiscaal is mr. J. Zaayer; verdediger (toegevoegd) is mr. K. van Rijckevorsel.
Rauter – voor het verlaten van de rechtszaal – zegt: ‘Ich habe mich niemals schuldig gefühlt’ (Ik heb me nooit schuldig gevoeld).
Het jaar daarop (1949) werd Rauter geëxecuteerd door een vuurpeloton in de buurt van de gevangenis van Den Haag – Scheveningen. Polygoon Weekjournaal April 1948, Nederland.
Bron film : Polygoon Hollands Nieuws / Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid (Open Images).
Film: Westerbork Film in ‘Proces Rauter’ 1948 | 20190520 | Michel van der Burg | Settela•Com | ISSN 2949-9313 | CC BY 4.0 .